Sudah Tahu Nisab Zakat Mal, Peternakan dan Perkebunan?

Bagikan Artikel

Zakat termasuk salah satu ibadah yang wajib dilakukan umat muslim. Setiap zakat ada macam dan cara menghitungnya. Macam-macam zakat diantaranya zakat fitrah dan zakat mal atau harta. 

Zakat fitrah ditunaikan pada bulan ramadhan dengan kadar zakat 1 sha’ atau setara dengan 2,5 kg beras. Jika diuangkan, maka orang tersebut harus membayar zakat fitrah seharga 2,5 kg beras. Sedangkan zakat mal meliputi penghasilan, emas, perak, perniagaan dan lain-lain. 

Mengacu kepada standar BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) harga emas yang digunakan untuk 1 gram adalah Rp938.099 (ukuran nisab). Cara menghitung zakat mal adalah persentase kadar zakat dikalikan dengan jumlah harta yang kita miliki. 

Adapun nisab dan haul zakat mal ditentukan sebagai berikut:

Jenis Harta NisabHaulKadar Zakat
Emas85 gr emas1 tahun2,5 %
Perak595 gr perak1 tahun2,5 %
Uang Kertas85 gr emas1 tahun2,5 %
Logam Mulia85 gr emas1 tahun2,5 %
Surat Berharga85 gr emas1 tahun2,5 %
Perniagaan85 gr emas1 tahun2,5 %
Pertanian/Perkebunan 520 kg berastiap panen10 % (jika diairi dengan air hujan/mata air
5% (jika diairi dengan irigasi)

Adapun nisab zakat peternakan yang dibayarkan adalah sebagai berikut.

Sapi/Lembu 

Kambing

Sumber rujukan : 

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)

Kementerian Agama Republik Indonesia

Mudahnya Berzakat

Zakat melalui LAZ Sakinah, bersihkan harta dan berbagi kebahagiaan untuk sesama

Konsultasi Zakat