Nishab Zakat Mal, Peternakan dan Perkebunan

Zakat termasuk salah satu ibadah yang wajib dilakukan umat muslim. Setiap zakat ada macam dan cara menghitungnya. Macam-macam zakat diantaranya zakat fitrah dan zakat mal atau harta.

Zakat fitrah ditunaikan pada bulan Ramadhan dengan kadar zakat 1 sha’ atau setara dengan 2,5 kg beras. Jika diuangkan, maka orang tersebut harus membayar zakat fitrah seharga 2,5 kg beras. Sedangkan zakat maal meliputi penghasilan, emas, perak, perniagaan dan lain-lain.

Mengacu kepada standar BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) harga emas yang digunakan untuk 1 gram adalah Rp938.099 (ukuran nisab). Cara menghitung zakat mal adalah persentase kadar zakat dikalikan dengan jumlah harta yang kita miliki.

Adapun nisab dan haul zakat mal ditentukan sebagai berikut :

Jenis Harta Nishab Haul Kadar Zakat
Emas 85 gram 1 tahun 2,5 %
Perak 595 gram 1 tahun 2,5 %
Uang Kertas 85 gram emas 1 tahun 2,5 %
Logam Mulia Lainnya 85 gram emas 1 tahun 2,5 %
Surat Berharga 85 gram emas 1 tahun 2,5 %
Perniagaan 85 gram emas 1 tahun 2,5 %
Zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan 653 kg gabah Setiap panen 10% jika tadah hujan atau 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.

 

Adapun nisab zakat peternakan yang dibayarkan adalah sebagai berikut.

Sapi/Lembu

Nisab (ekor) Zakat yang wajib dikeluarkan
30-59 1 ekor anak sapi betina
60-69 2 ekor anak sapi jantan
70-79 1 ekor anak sapi betina dan 1 ekor anak sapi jantan
80-89 2 ekor anak sapi betina
90-99 3 ekor anak sapi jantan
110-119 2 ekor anak sapi betina dan 1 ekor anak sapi jantan
< 120 3 ekor anak sapi betina atau 3 ekor anak sapi jantan

Kambing

Nisab (ekor) Zakat yang wajib dikeluarkan
40-120 1 ekor kambing (2th) atau domba (1th)
121-200 2 ekor kambing/domba
201-300 3 ekor kambing/domba

 

Sumber rujukan :
BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)
Kementerian Agama Republik Indonesia

 

Mudahnya Berzakat

Zakat melalui LAZ Sakinah, bersihkan harta dan berbagi kebahagiaan untuk sesama

Konsultasi Zakat